Mọi người thường đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hay các dạng tài sản khác. Nhưng sự đầu tư đem lại lợi ích lớn nhất lại chính là đầu tư vào bản thân. Phát triển bản thân là việc phải làm cả đời, đầu tư vào bản thân không bao giờ là đầu tư lãng phí. Các bạn sẽ được nghe chia sẻ của doanh nhân – diễn giả Trần Đăng Khoa về kiến thức, tư duy quan trọng như thế nào trong thành công của mỗi người. Đặc biệt là thế giới đang có cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.