Sách dạy làm người, dạy làm giàu (self-help) hữu ích hay vô bổ? Đọc sách phát triển bản thân cần lưu ý những điều gì? Sau đây là những chia sẻ của doanh nhân – diễn giả Trần Đăng Khoa về những trải nghiệm khi đọc sách phát triển bản thân và những điều mà người trẻ nên tự trang bị để theo đuổi thành công trong cuộc sống.

Xem chi tiết tại UBrand