TÊN CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN

ƯU ĐÃI 60%

ĐĂNG KÝ

Ngày 08 – 09/01/2022
(09g00 – 18g00)

12.000.000 VND
4.800.000 VND

ĐĂNG KÝ NGAY

Ngày 15 – 16/01/2022
(09g00 – 18g00)

12.000.000 VND
4.800.000 VND

ĐĂNG KÝ NGAY

Ngày 05 – 06/02/2022
(09g00 – 18g00)

12.000.000 VND
4.800.000 VND

ĐĂNG KÝ NGAY

Crypto Trading Warrior
(Online)

Ngày 12 – 13/03/2022 & 20/03/2022
(09g00 – 18g00)

24.000.000 VND
9.600.000 VND

ĐĂNG KÝ NGAY

⏰ Ngày 08 – 09/01/2022
(09g00 – 18g00)
👍 Ưu đãi 60%: 12.000.000 VND
4.800.000 VND

ĐĂNG KÝ NGAY

⏰ Ngày 15 – 16/01/2022
(09g00 – 18g00)
👍 Ưu đãi 60%: 12.000.000 VND
4.800.000 VND

ĐĂNG KÝ NGAY

⏰ Ngày 05 – 06/02/2022
(09g00 – 18g00)
👍 Ưu đãi 60%: 12.000.000 VND
4.800.000 VND

ĐĂNG KÝ NGAY

Crypto Trading Warrior (Online)

⏰ Ngày 12 – 13/03/2022 & 20/03/2022 (09g00 – 18g00)
👍 Ưu đãi 60%: 24.000.000 VND
9.600.000 VND

ĐĂNG KÝ NGAY

Ưu đãi đặc biệt trong mùa dịch

Giảm thêm 20% trên học phí phải đóng cho khóa học đó nếu bạn hoàn tất ngay (Có thể áp dụng kèm các ưu đãi khác).

Bạn có thể đăng ký trực tiếp tại website, chuyên viên tư vấn của EVOL sẽ liên hệ trong vòng 24h. Nếu bạn cần hỗ trợ gấp, vui lòng gọi hotline của EVOL: