Hướng dẫn tham gia group kín Grey Swan Resolution (GSR)

Chào bạn, Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, khóa học và dự án Grey Swan Resolution (GSR) đã có gần 300 người vượt qua nhiều điều kiện, yêu cầu và thử thách để có tham gia. Đợt tuyển thành viên thứ nhất cho dự án "vô tiền khoáng hậu" này đã kết thúc.